Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 21695 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
20461
371509171108210
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 2 xe liên vận 37C-10821,37R-00300 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • CTTNHH TM VT THÀNH LONG
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 10:57:07
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 10:57:07
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 10:57:07
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:10:49
 • Hồ sơ 371509171108210 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20462
371509171108212
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 1 xe liên vận 37C-07926 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • NGUYỄN NGỌC VINH
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 11:07:10
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 11:07:10
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:10:34
 • Hồ sơ 371509171108212 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20463
371509171108213
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 1 xe liên vận 37R-00763 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • HTX DV VT BÌNH MINH
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 11:13:08
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 11:13:08
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:10:20
 • Hồ sơ 371509171108213 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20464
371509171108214
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 1 xe liên vận 37C-22613 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • CTCP SXHTD XUẤT KHẨU KD VL XD HOÀNG HƯNG
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 11:15:07
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 11:15:07
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:10:05
 • Hồ sơ 371509171108214 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20465
371509171008135
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt)1 xe tải 37C-10970 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • HTX DV VT QUANG MINH
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:28:37
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:28:37
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 15:28:37
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:08:38
 • Hồ sơ 371509171008135 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20466
371509171008137
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 2 xe tải 37C-27290,12830 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • HTX DVVT VÀ TM SÔNG LAM
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:31:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:31:46
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 15:31:46
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:08:21
 • Hồ sơ 371509171008137 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20467
371509171008139
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 1 xe hợp đồng 37B-00978,1 xe tải 37C-13167 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • HTX VT VÀ TM VÂN KỲ
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:37:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:37:50
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 15:37:50
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:08:09
 • Hồ sơ 371509171008139 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20468
371509171008140
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 1 xe cố định 37B-01720,2 xe trung chuyển 37B-01824,01578 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • CTTNHH THANH HỒNG SƠN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:57:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:57:21
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 15:57:21
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:07:53
 • Hồ sơ 371509171008140 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20469
371509171108202
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 1 xe hợp đồng 37B-01858 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • CTCP LHDV QT PHÚC LỢI
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 10:10:31
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 10:10:31
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 10:10:31
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:07:40
 • Hồ sơ 371509171108202 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20470
371509171108203
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 1 xe hợp đồng 37B-00800 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • HTX DV THÀNH AN
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 10:13:14
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 10:13:14
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 10:13:14
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:07:25
 • Hồ sơ 371509171108203 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20471
371509171108205
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt)3 xe ta xi 37A-39858,40435,40287 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • LÊ VĂN CHUNG
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 10:28:03
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 10:28:03
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 10:28:03
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:07:10
 • Hồ sơ 371509171108205 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20472
371509171108206
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 3 xe tải 37C-19993,22468,20383 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • HTX TM VÀ DVVT MIỀN TRUNG
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 10:33:11
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 10:33:11
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 10:33:11
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:06:55
 • Hồ sơ 371509171108206 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20473
371509171108207
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 1 xe tải 37C-18231 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • HTX DV VT SỰ CHUYÊN
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 10:36:48
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 10:36:48
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 10:36:48
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:06:40
 • Hồ sơ 371509171108207 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20474
371509171108209
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 1 xe cố định 37B-00929 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • HTX DV VT BÔNG SEN
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 10:53:04
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 10:53:04
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 10:53:04
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:06:24
 • Hồ sơ 371509171108209 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
20475
371509171108211
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) 1 xe đầu kéo 37C-10821 (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).
 • CCTTNHH TM VT THÀNH LONG
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 11:05:54
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 11:05:54
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 02/11/2017 08:06:10
 • Hồ sơ 371509171108211 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT