Mức độ 4  Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Ký hiệu thủ tục: NAN_STP_BTTP002
Lượt xem: 696
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Cách thức thực hiện - Hồ sơ gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tư pháp Nghệ An (số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp
- Thời gian tiếp nhận từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Sở Tư pháp ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của văn phòng giao dịch vào Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.
Phí hoặc lệ phí 100.000 đồng
Căn cứ pháp lý - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư.

- Tổ chức hành nghề luật sư gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp.
- Sở Tư pháp ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của văn phòng giao dịch vào Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng giao dịch.
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.
- Quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư.
- Biên bản họp thành viên (áp dụng đối với Chi nhánh của Công ty luật hợp danh/Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên).

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi