Mức độ 3  Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Ký hiệu thủ tục: TTTTBCH05
Lượt xem: 822
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
* Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Sau khi nộp bản điện tử, tổ chức nộp hồ sơ phải nộp bản giấy (đủ số bản theo quy định) đến Sở Thông tin và Truyền thông để đối chiếu với bản điện tử và lưu hồ sơ.
- Hồ sơ nộp qua đường điện tử phải đảm bảo đầy đủ, đúng nội dung, hình thức phù hợp với bản giấy.
- Thời hạn nộp bản giấy để đối chiếu:
+ Có thể nộp trước trước thời hạn trả kết quả (khuyến khích), hoặc:
+ Khi đến nhận Kết quả mang theo hồ sơ giấy để đối chiếu (Nhưng phải chờ thời gian đối chiếu, tối đa 01 giờ trong giờ hành chính).
Số lượng hồ sơ - Nếu nộp trực tiếp tại Phòng giao dịch một cửa, một cửa điện tử hoặc nộp qua đường Bưu điện (bản giấy): 01 (bộ) là bản gốc.
- Nếu nộp qua Cổng dịch vụ hành chính công: 01 bộ gồm các tệp định dạng “.PDF” hoặc định dạng ảnh phù hợp với hồ sơ bản giấy.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
* Lưu ý:
- Nếu nộp trước 15 giờ: Thời hạn giải quyết tính từ ngày công dân nộp hồ sơ.
- Nếu nộp sau 15 giờ: Thời hạn giải quyết tính từ ngày hôm sau của ngày công dân nộp hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí hoặc lệ phí - Phí cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính: 100.000 đồng
- Lệ phí thẩm định: 1.250.000 đồng (theo quy định tại Thông tư số 185/2013/ TT-BTC ngày 4/12/2013)
Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

*Bước 1: Trường hợp giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

*Bước 2: Có thể thực hiện 01 trong 02 cách:

Cách 1:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: vào dữ liệu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ)

Cách 2:

Thực hiện giao dịch qua Cổng dịch vụ công trực tuyến:

Truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn/trang-chu/cong-dan/huong-dan

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử gửi E-mail thông báo đã nhận đủ hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử gửi E-mail hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

(Trường hợp công dân yêu cầu gửi thông tin qua dịch vụ tin nhắn SMS thì phải trả phí tin nhắn, mức phí theo giá cước nhà mạng cung cấp dịch vụ).

* Bước 3: Nhận kết quả theo hai cách:

- Nhận kết quả tại Phòng giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh):

+ Việc cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

+ Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận kết quả trình giấy hẹn và ký vào sổ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền kèm theo giấy hẹn.

+ Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ).

- Nhân theo đường Bưu điện: Công dân có thể thỏa thuận, ủy quyền cho Bưu điện nhận kết quả và nộp các loại phí, lệ phí nếu có tại Sở TT&TT (công dân phải thanh toán tiền phí, lệ phí nộp hộ và cước phí vận chuyển cho Bưu điện).

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (Theo mẫu tại phụ lục V Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ);
- Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, nhưng bị hư hỏng không sử dụng được

File mẫu:

  • GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi