Mức độ 3  Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính

Ký hiệu thủ tục: TTTTBCH02
Lượt xem: 1167
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
* Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Sau khi nộp bản điện tử, tổ chức nộp hồ sơ phải nộp bản giấy (đủ số bản theo quy định) đến Sở Thông tin và Truyền thông để đối chiếu với bản điện tử và lưu hồ sơ.
- Hồ sơ nộp qua đường điện tử phải đảm bảo đầy đủ, đúng nội dung, hình thức phù hợp với bản giấy.
- Thời hạn nộp bản giấy để đối chiếu:
Ba (03) ngày ngay sau khi nhận được E-mail thông báo hẹn trả kết quả của bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử. Sau 03 ngày đó, thời hạn xử lý hồ sơ sẽ được kéo dài tương ứng với số ngày nộp chậm.
Số lượng hồ sơ - Nếu nộp trực tiếp tại Phòng giao dịch một cửa, một cửa điện tử hoặc nộp qua đường Bưu điện (bản giấy): 03 bộ (01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao).
- Nếu nộp qua Cổng dịch vụ hành chính công: 01 bộ gồm các tệp định dạng “.PDF” hoặc định dạng ảnh phù hợp với hồ sơ bản giấy.
Thời hạn giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Lưu ý:
- Nếu nộp trước 15 giờ: Thời hạn giải quyết tính từ ngày công dân nộp hồ sơ.
- Nếu nộp sau 15 giờ: Thời hạn giải quyết tính từ ngày hôm sau của ngày công dân nộp hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí hoặc lệ phí Lệ phí cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh:
- Lệ phí thẩm định: 10.750.000đ (theo quy định tại Thông tư số 185/2013/ TT-BTC ngày 4/12/2013)
- Lệ phí cấp phép: 200.000 đồng/trường hợp
Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính .
- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

*Bước 1: Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

*Bước 2: Có thể thực hiện 01 trong 02 cách:

Cách 1:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: vào dữ liệu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nạp hồ sơ làm lại kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ)

Cách 2:

Thực hiện giao dịch qua Cổng dịch vụ công trực tuyến:

Truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn/trang-chu/cong-dan/huong-dan

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử gửi E-mail thông báo đã nhận đủ hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử gửi E-mail hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

(Trường hợp công dân yêu cầu gửi thông tin qua dịch vụ tin nhắn SMS thì phải trả phí tin nhắn, mức phí theo giá cước nhà mạng cung cấp dịch vụ).

* Bước 3: Nhận kết quả theo hai cách:

- Nhận kết quả tại phòng Phòng giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh):

+ Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính thực hiện trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011.

+ Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận kết quả trình giấy hẹn và ký vào sổ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền kèm theo giấy hẹn.

+ Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ).

- Nhân theo đường Bưu điện: Công dân có thể thỏa thuận, ủy quyền cho Bưu điện nhận kết quả và nộp các loại phí, lệ phí nếu có tại Sở TT&TT (công dân phải thanh toán tiền phí, lệ phí nộp hộ và cước phí vận chuyển cho Bưu điện).

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (Theo Phụ lục I Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ);
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
+ Điều lệ tổ chức và họat động của doanh nghiệp (nếu có);
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của công dân, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
+ Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp;
+ Phương án kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, gồm các nội dung chính sau:
* Thông tin về doanh nghiệp
* Địa bàn dự kiến cung cấp dịch vụ
* Hệ thống quản lý, điều hành dịch vụ
* Quy trình khai thác dịch vụ
* Các biện pháp bảo đảm an tòan, an ninh trong hoạt động bưu chính.
* Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án trong 3 năm tới.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (Theo Phụ lục I Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ). Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi