Tìm thấy 4080 thủ tục

Mức độ 2
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 2
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (áp dụng cho cả TTCP và QH)
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Mức độ 2
Nộp lại, đổi, cấp lại, hiệu đính thông tin giấy chứng nhận ĐKĐT
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC
Mức độ 2
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
Mức độ 2
Giãn tiến độ đầu tư
Mức độ 2
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC
Mức độ 2
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
Mức độ 2
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (Đối với công trình thuộc diện phải thẩm định) trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Loading...