Tìm thấy 4080 thủ tục

Mức độ 3
Điều chỉnh tên dự án đầu tư,tên và địa chỉ NĐT trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC (cũ)
Mức độ 3
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Mức độ 3
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (cũ)
Mức độ 3
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 3
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC (cũ)
Mức độ 3
Đăng ký Cấp giấy phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Cấp gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD cho thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D (Giấy CNXXMD) qua Internet
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc Hội
Loading...