Tìm thấy 4217 thủ tục

Mức độ 2
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
Mức độ 2
Giãn tiến độ đầu tư
Mức độ 2
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC
Mức độ 2
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
Mức độ 2
Giới thiệu địa điểm và chấp thuận giới thiệu địa điểm
Mức độ 2
Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án trong KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Mức độ 2
Thủ tục Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất)
Mức độ 2
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (sản xuất, đặc dụng, phòng hộ) sang mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác
Mức độ 2
Xác định giá đất
Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng của các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
Loading...