Tìm thấy 1027 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
92
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
93
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
94
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
95
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất (nằm trong thời gian giao đất)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
96
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các phường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
97
Cấp lại GCN QSD đất và tài sản gắn liền với đất.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
98
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
99
Đăng ký biến động khác về sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
100
Đăng ký biến động về SDĐ do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
101
Đăng ký biến động về SDĐ do thay đổi về nghĩa vụ tài chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
102
Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
103
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
104
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
105
Chuyển mục đích sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai