Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 974 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
961
Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
962
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
963
Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
964
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
965
Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
966
Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
967
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
968
Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
969
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
970
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
971
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
972
Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
973
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
974
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng