Tìm thấy 1027 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nội Vụ
Công tác Thanh niên
Mức độ 4
77
Cấp mới, cấp lại giấy phép lái xe Quốc tế (Test)
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
78
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
79
Cấp Giấy phép xe tập lái
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
80
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
81
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị mất
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
82
Cấp mới Giấy phép lái xe
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
83
Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
84
Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
85
Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
86
Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký, xóa Đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
87
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
88
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
89
Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
90
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai