Tìm thấy 1027 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Cấp giấy phép di dời công trình
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
62
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
63
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
64
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
65
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
66
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
67
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
68
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
69
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
70
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
71
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
72
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
73
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
74
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
75
Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 3
Sở Nội Vụ
Chính quyền, Địa phương