Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 974 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
62
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
63
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
64
Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 3
Sở Nội Vụ
Chính quyền, Địa phương
Mức độ 3
65
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nội Vụ
Công tác Thanh niên
Mức độ 3
66
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
67
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
68
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị mất
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
69
Cấp mới Giấy phép lái xe
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
70
Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
71
Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
72
Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
73
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất, khoáng sản
Mức độ 3
74
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất, khoáng sản
Mức độ 3
75
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chất, khoáng sản