Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 974 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở đô thị, công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
47
Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
48
Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
49
Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
50
Cấp giấy phép di dời công trình
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
51
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
52
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
53
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
54
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
55
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
56
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
57
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
58
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
59
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng
Mức độ 3
60
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Cấp phép xây dựng