Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 974 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (do hết hạn hoặc bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
32
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
33
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
34
Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
35
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
36
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
37
Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
38
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
39
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ rượu)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
40
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
41
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( Hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
42
Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
43
Gia hạn Giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
44
Quy trình cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
45
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương