Tìm thấy 1027 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh )
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
32
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
33
Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
34
cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
35
Cấp mới, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
36
Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
37
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
38
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
39
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
40
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
41
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do điều chỉnh, bổ sung )
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
42
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
43
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
44
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
45
Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương