Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 975 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
16
Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
17
Thủ tục cấp Giấy phép dạy thêm học thêm đối với cấp THPT
Mức độ 3
Sở Giáo dục Và Đào tạo
Cấp giấy phép
Mức độ 3
18
Thẩm định Thiết kế sơ bộ các dự án CNTT sử dụng ngân sách Nhà nước
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Công nghệ thông tin
Mức độ 3
19
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
20
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh )
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
21
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) thuôc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
22
Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
23
cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
24
Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
25
Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
26
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
27
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
28
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
29
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
30
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do điều chỉnh, bổ sung )
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương