Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 974 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục cho phép họp báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
3
Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
4
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
5
Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
6
Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
7
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
8
Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa và Thể thao
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
9
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa và Thể thao
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
10
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa và Thể thao
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
11
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa và Thể thao
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
12
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa và Thể thao
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
13
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 3
Sở Văn hóa và Thể thao
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
14
Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 4
15
Thủ tục đăng ký Văn phòng giao dịch của Tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức